Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за правне послове
  2. Одсјек за кадровске и опште послове
  3. Писарница

У Сектору за правне, кадровске и опште послове обављају се послови:

- учешће у изради закона и подзаконских аката из надлежности Министарства;

- учешће у изради међународних споразума из надлежности Министарства;

- учешће у изради програма рада и извјештаја о раду Министарства;

- давања стручних мишљења на материјале из надлежности Министарства и израда информација из надлежности Министарства;

- по потреби учествује у изради одговора на посланичка питања из надлежности Министарства;

- израда општих аката Министарства;

- кадровски и персонални послови;

- осигурава да сваки државни службеник и запосленик Министарства има несметан приступ свом досијеу;

- усклађују потребне активности са Агенцијом за државну службу и Одбором државне службе за жалбе;

- уз претходно одобрење министра доставља Агенцији потребе за запошљавањем државних службеника у Министарству;

- прати и осигурава активности везане за обуку службеника;

- врше послови писарнице, архиве, преписа, копирања и умножавања материјала; дактилографски, курирски и послови превоза службеника Министарства и за потребе Министарства; 

- као и други послови који су од општег и заједничког интереса за Министарство.   

Прикажи више

Актуелности из сектора

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Прочитај  

Документи из сектора

Посљедњи документи