Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

 

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra u sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove
Pomoćnik ministra 033/492-578
Odsjek za pravne poslove
Šef odsjeka 033/492-570
Odsjek za opće i kadrovske poslove
Šef odsjeka 033/492-576
Pisarnica
Šef pisarnice 033/492-579