Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

 

Zapošljavanje u institucijama BiH Zapošljavanje u institucijama BiH
Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra u sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove
Miodrag Pandurević Pomoćnik ministra 033/492-578
Odsjek za pravne poslove
Edin Kučuković Šef odsjeka 033/492-570 edin.kucukovic@mcp.gov.ba
Odsjek za opće i kadrovske poslove
Amra Trnka Oručević Šef odsjeka 033/492-576 amra.orucevic@mcp.gov.ba
Pisarnica
Lamija Sivić Hodžić Šef pisarnice 033/492-579