Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Sektor za obrazovanje

 

Закони у области образовања Закони у области образовања
Европски квалификацијски оквир EQF Европски квалификацијски оквир EQF
Студирај вани Студирај вани
Допунска настава Допунска настава
RYCO RYCO

О сектору


  1. Одсјек за координацију образовне политике,
  2. Одсјек за европске интеграције и међународну сарадњу,
  3. Одсјек за мобилност и младе,
  4. Одсјек за статистику, аналитику и извјештавање.

 

У Сектору за образовање обављају се послови који се односе на остваривање основних принципа координације активности и размјене података са домаћим и међународним институцијама надлежним за област образовања, а на основу ЕУ и међународних реформских и стратешких докумената, закона и подзаконских аката за све нивое и врсте образовања; учешће у изради и координација активности с циљем сачињавања извјештаја, информација, мишљења и одговора на упите институција и појединаца из области образовања; припреме редовних годишњих информација о провођењу оквирних закона о предшколском, стручном и високом образовању у Босни и Херцеговини и повремених информација о провођењу стратешких и других докумената у области образовања; координација активности на изради и имплементацији Квалификационог оквира у Босни и Херцеговини; активно праћење примјене међународних конвенција, декларација и других докумената из области образовања; учешће у европским програмима и  пројектима у области образовања и мобилности младих;  провођење стручних истраживања и давање приједлога за унапријеђење квалитета у области образовања, праћење усклађености прописа из надлежности сектора у Босни и Херцеговини са прописима и стандардима Европске уније; развој инструмената и механизама за прикупљање и обраду  података и система мониторинга и евалуације  активности, политика и стратешких докумената у Босни и Херцеговини које се односе на надлежност сектора; креирање база података у области из надлежности Сектора и друге послове у складу са  чланом 15. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине.

 

 

Прикажи више

Актуелности из сектора

Одржан састанак Координационог Форума између Министарства цивилних послова и међународних партнерских организација укључених у процес реформе образовања у Босни и Херцеговини

Прочитај  

Позив за пријаву учесника на дугорочни тренинг за омладинске раднике Ентер!

Bише  

Брошуре из области заштите права дјеце

Bише  

Стипендије Арапске Републике Египат

Bише