Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за науку 
  2. Одсјек за културу

Сектор за науку и културу надлежан је за  координацију активности са надлежним ентитетским тијелима власти и за дефинисање стратегије на међународном плану у подручјима науке и културе.

- свој рад Сектор заснива на европским документима и принципима међународних асоцијација из области науке и културе;

- прати примјену домаћих споразума и стратешких докумената из подручја науке и културе;

- активно прати европске интеграционе процесе; прати примјену усвојених конвенција и декларација;

- води и координира активности сарадње са органима и тијелима Европске уније и Уједињених народа, као и са другим свјетским асоцијацијама из области науке и културе;

- прати програме финансијске помоћи Европске уније и других асоцијација и иницира аплицирање за њих;

- прикупља и анализира информације и податке о науци и култури у земљи;

- учествује у раду међународних организација из области науке и културе и обезбјеђује извршавање међународних обавеза Босне и Херцеговине из ових области,

- учествује у поступку припреме међународних споразума/уговора из области науке и културе;

- те ради на јачању и промоцији науке и културе као битних дијелова укупног друштвено-економског напретка земље и њеног статуса у Европи.

У оквиру Сектора пружа се и административно-техничка подршка Комисији за координацију питања младих у БиХ, Комисији за сарадњу БиХ с УНЕСЦО-ом и Вијећу за науку БиХ.

Прикажи више

Актуелности из сектора

II Међународно такмичење за младе пијанисте „Caspian Etude“

Прочитај  

XI Edirne Balkan Children's Festival

Bише  

51. Међународни сусрет дјеце Европе „Радост Европе“

Bише  

IX бијенале дјечијих ликовних умјетности

Bише