Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за науку 
  2. Одсјек за културу

Сектор за науку и културу надлежан је за  координацију активности са надлежним ентитетским тијелима власти и за дефинисање стратегије на међународном плану у подручјима науке и културе.

- свој рад Сектор заснива на европским документима и принципима међународних асоцијација из области науке и културе;

- прати примјену домаћих споразума и стратешких докумената из подручја науке и културе;

- активно прати европске интеграционе процесе; прати примјену усвојених конвенција и декларација;

- води и координира активности сарадње са органима и тијелима Европске уније и Уједињених народа, као и са другим свјетским асоцијацијама из области науке и културе;

- прати програме финансијске помоћи Европске уније и других асоцијација и иницира аплицирање за њих;

- прикупља и анализира информације и податке о науци и култури у земљи;

- учествује у раду међународних организација из области науке и културе и обезбјеђује извршавање међународних обавеза Босне и Херцеговине из ових области,

- учествује у поступку припреме међународних споразума/уговора из области науке и културе;

- те ради на јачању и промоцији науке и културе као битних дијелова укупног друштвено-економског напретка земље и њеног статуса у Европи.

У оквиру Сектора пружа се и административно-техничка подршка Комисији за координацију питања младих у БиХ, Комисији за сарадњу БиХ с УНЕСЦО-ом и Вијећу за науку БиХ.

Прикажи више

Актуелности из сектора

Позив за учешће на Међународном асуанском фестивалу културе и умјетности под називом ''The Eight Round Session '' у Арапској Републици Египат

Прочитај  

Позив за учешће- награда ''Ханс Кристијан Андерсен'' (номинација кандидата)

Bише  

Позив за учешће на Двадесетом међународном Исмаилија фестивалу фолклора у Египту

Bише  

Позив за учешће на 12. Самма међународном фестивалу духовне музике и пјесме у Египту

Bише