Sektor za nauku i kulturu

 

NCP.BA NCP.BA
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH Vlada Brčko distrikta BiH

O sektoru


  1. Odsjek za znanost
  2. Odsjek za kulturu

Sektor za znanosti kulturu nadležan je za  koordinaciju aktivnosti sa nadležnim entitetskim tijelima vlasti i za definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima znanosti i kulture.

- svoj rad Sektor zasniva na europskim dokumentima i principima međunarodnih asocijacija iz oblasti znanosti i kulture;

- prati primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja znanosti i kulture;

- aktivno prati evropske integracione procese;

- prati primjenu usvojenih konvencija i deklaracija;

- vodi i koordinira aktivnosti saradnje sa organima i tijelima Europske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim svjetskim asocijacijama iz oblasti nauke i kulture;

- prati programe financijske pomoći Europske unije i drugih asocijacija i inicira apliciranje za njih;

- prikuplja i analizira informacije i podatke o nauci i kulturi u zemlji;

- učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti znanosti i kulture i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ovih oblasti,

- učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti znanosti i kulture;

- te radi na jačanju i promociji znanosti i kulture kao bitnih dijelova ukupnog društveno-ekonomskog napretka zemlje i njenog statusa u Evropi.

U okviru Sektora pruža se i administrativno-tehnička podrška Komisiji za koordinaciju pitanja mladih u BiH, Komisiji za saradnju BiH s UNESCO-om i Vijeću za nauku BiH.

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

II Međunarodno za mlade pijaniste „Caspian Etude“

Pročitaj  

XI Edirne Balkan Children's Festival

Više  

51. Međunarodni susret djece Europe „Radost Europe“

Više  

IX bijenale dječijih likovnih umjetnosti

Više