Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Контакти


30.01.2019

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:
КАБИНЕТИ:ТЕЛ:ФАX:
КАБИНЕТ МИНИСТРА 033/221-073 033/221-074
КАБИНЕТ ЗАМЈЕНИКА МИНИСТРА 033/492-566
УРЕД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА
ЈЕДИНИЦА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
033/492-533
033/521-011
033/492-625
033/521-010
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - СЕКТОРИ: ТЕЛ: ФАX:
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 033/492-576
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО - МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ И УНУТРАШЊУ ПОДРШКУ 033/492-549 033/492-620
СЕКТОР ЗА ДРЖАВЉАНСТВО И ПУТНЕ ИСПРАВЕ
ИСПИС ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА
033/492-558
033/492-562
СЕКТОР ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПЕНЗИЈЕ 033/492-510 033/492-510
СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВО 033/492-523 033/492-621
СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 033/492-519
СЕКТОР ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ 033/492-552
СЕКТОР ЗА СПОРТ 033/492-572
СЕКТОР ЗА ГЕОДЕТСКЕ, ГЕОЛОШКЕ И МЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ 033/492-506 033/492-620

Контакти