Kontakti


30.01.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:
KABINETI:TEL:FAX:
KABINET MINISTRA 033/221-073 033/221-074
KABINET ZAMJENIKA MINISTRA 033/492-566
URED TAJNIKA MINISTARSTVA
JEDINICA INTERNE REVIZIJE
033/492-533
033/521-011
033/492-625
033/521-010
ORGANIZACIONE JEDINICE - SEKTORI: TEL: FAX:
SEKTOR ZA PRAVNE,KADROVSKE I OPĆE POSLOVE 033/492-576
SEKTOR ZA FINANSIJSKO - MATERIJALNE POSLOVE I UNUTRAŠNJU PODRŠKU 033/492-549 033/492-620
SEKTOR ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE
ISPIS IZ DRŽAVLJANSTVA
033/492-558
033/492-562
SEKTOR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNU ZAŠTITU I PENZIJE 033/492-510 033/492-510
SEKTOR ZA ZDRAVSTVO 033/492-523 033/492-621
SEKTOR ZA OBRAZOVANJE 033/492-519
SEKTOR ZA NAUKU I KULTURU 033/492-552
SEKTOR ZA SPORT 033/492-572
SEKTOR ZA GEODETSKE, GEOLOŠKE I METEOROLOŠKE POSLOVE 033/492-506 033/492-620

Kontakti