Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за геодезију
  2. Одсјек за геологију и метеорологију

У Сектору за геодетске, геолошке и метеоролошке послове обављају се послови:

- припремање и извршавање прописа; послови и задаци који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе се на утврђивање основних принципа координације активности;

- усклађивања планова ентитетских тијела власти и дефинирање стратегије на међународном плану у подручјима геодетске дјелатности, укључујући сарадњу из ове области са Интернационалном унијом за геодезију и геофизику (ИУГГ) као и са осталим свјетским асоцијацијама из ове области;

- учествује у припремању и извршавању међународних споразума из ове области;

- послови који се односе на основне геодетске радове и картографију од значаја за Босну и Херцеговину, геолошке дјелатности укључујући сарадњу са Свјетском геолошком асоцијацијом (ИУГС) као и са осталим свјетским асоцијацијама из ове области,

- учествује у припремању и извршавању међународних споразума из ове области,

- послове који се односе на координацију израде инжињерскогеолошке карте БиХ и хидрогеолошке карте БиХ, те метеоролошке дјелатности укључујући сурадњу са Свјетском метеоролошком организацијом (WМО) као и са осталим свјетским асоцијацијама из ове области;

- учествује у припремању и извршавању међународних споразума из ове области

Прикажи више

Актуелности из сектора

Мјерење и будућност: Куда иде технологија?

Прочитај  

Закључавањем, КОВИД-19 смањило је загађење, али не све - "Било је то изненађење"

Bише  

СЛУЖБЕНИ ГЕОПРОСТОРНИ ПОДАЦИ ДОКАЗУЈУ ВРИЈЕДНОСТ ТОКОМ ГЛОБАЛНЕ ПАНДЕМИЈЕ

Bише  

ПРИРОДНЕ ОПАСНОСТИ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

Bише