Postupci javnih nabavki

21.3.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke usluga održavanja vozila marke Škoda

21.3.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke usluga održavanja vozila marke Audi

21.3.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja vozila VW

19.3.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga organizacije sastanka Državne komisije za granicu BiH

15.3.2019

Javni poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju aktivnosti Eurydice mreže-Faza I