Postupci javnih nabavki

27.9.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga isporuke dnevne, sedmične i mjesečne štampe

6.9.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja

6.9.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala i papira za štampanje

6.9.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga organizacije radnih sastanaka u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovora na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH“

6.9.2019

Javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga provođenja aktivnosti iz godišnjeg plana Eurydice mreže – FAZA II