Postupci javnih nabavki

22.2.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga oglašavanja u dnevnim novinama čije je sjedište u Sarajevu

22.2.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga oglašavanja u dnevnim novinama čije je sjedište u Banjaluci

31.1.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga uvoza, transporta i skladištenja

29.1.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga realizacije aktivnosti iz programa rada Eurydice mreže LOT 1

29.1.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga realizacije aktivnosti iz programa rada Eurydice mreže LOT 2