Strateški dokumenti i informacije o njihovom provođenju

2.4.2019

Model dodatka diplomi za Bosnu i Hercegovinu

2.4.2019

Okvir za visokoškolske kvalifikacije u Bosni i Hercegovini

2.4.2019

Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

2.4.2019

Priručnik za korisnike model dodatka diplomi za Bosnu i Hercegovinu

2.4.2019

Provođenje okvira za kvalifikacije za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini