Međunarodni ugovori u oblasti rada i zapošljavanja i ugovori o socijalnom osiguranju

29.5.2019

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji

29.5.2019

Protokol o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji

29.5.2019

Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u republici Sloveniji

29.5.2019

Protokol o izmjenama i dopunama Protokola o sprovođenju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji

29.5.2019

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar