12.3.2019

Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine

12.3.2019

Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini 2017-2022.-Revidirani okvirni dokument