Postupci javnih nabavki

24.6.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma

27.6.2019

Javni poziv za nabavku usluga organizacije treninga Multisektorske ekspertne grupe za procjenu stanja u slučaju epidemije u BIH

16.7.2019

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga posredovanja u pronalasku i rezervisanju hotelskog smještaja za službena putovanja u inostranstvu

19.7.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga organizacije treninga Multisektorske ekspertne grupe za procjenu stanja u slučaju epidemije u BiH

8.8.2019

Javni poziv za nabavku usluga organizacije sastanaka u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovora na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH