Postupci javnih nabavki

24.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga najma i održavanja opreme za štampanje i umnožavanje dokumenata

16.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja drugorangirani

1.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga posredovanja u pronalasku i rezervisanju hotelskog smještaja za službena putovanja u inostranstvu

27.9.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja vozila marke VW

27.9.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga isporuke dnevne, sedmične i mjesečne štampe