Ostali dokumenti

4.4.2023

Informacija o učešću BiH u Erasmus+ programu

4.4.2023

Informacija o provođenju Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU

8.12.2022

Informacija o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2026 godine, za 2021. godinu

8.12.2022

Informacija o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

15.11.2022

Smjernice za unaprjeđenje nastave putem interneta i kombinirane nastave za obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini u kontekstu kvalitetnog (i) inkluzivnog obrazovanja