Strateški dokumenti i informacije o njihovom provođenju

2.4.2019

Strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020.

2.4.2019

Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016. - 2026.

2.4.2019

Akcioni plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020.

2.4.2019

Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini

2.4.2019

Informacija o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014 - 2020.godina