Zakoni i informacije o izvršenju okvirnih zakona

1.4.2019

Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2016)

29.3.2019

Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini

29.3.2019

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

29.3.2019

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

29.3.2019

Okvirni zakon o srednjem strucnom obrazovanju i obuci u BiH