Javne nabavke

1.7.2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma

8.8.2019

Privremeni plan javnih nabavki za period juli-septembar 2019. godine