Javne nabavke

28.10.2022

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma za 2019. godinu

28.10.2022

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma za 2020. godinu

28.10.2022

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma za 2021. godinu

28.10.2022

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu

6.4.2022

Privremeni plan javnih nabavki za period april-juni 2022. godine