Međunarodni ugovori u oblasti rada i zapošljavanja

29.5.2019

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar