Postupci javnih nabavki

15.1.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga organizacije dvodnevne radionice u okviru Eurydice mreže

16.12.2019

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga realizacije aktivnosti iz godišnjeg plana Eurydice mreže-dvodnevna radionica na Jahorini

24.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga najma i održavanja opreme za štampanje i umnožavanje dokumenata

16.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja drugorangirani

1.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga posredovanja u pronalasku i rezervisanju hotelskog smještaja za službena putovanja u inostranstvu