Strategije

27.5.2019

Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini

27.5.2019

Akcioni plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira _u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020.

24.6.2019

Strategija upravljanja rizicima u Ministarstvu civilnih poslova BiH