Strateški dokumenti i informacije o njihovom provođenju

23.4.2021

Prioriteti u integraciji preduzetnickog ucenja i preduzetnicke kljucne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini, 2021-2030.

23.4.2021

Informacija o implementaciji Platforme za razvoj predskolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017-2022, za 2020.godinu

23.4.2021

Informacija o provedbi Strateske platforme razvoja obrazovanja u kontekstu cjelozivotnog ucenja u Bosni i Hercegovini za period 2014-2020. godina

31.5.2019

Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini

7.5.2019

Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017.- 2022.