Zakoni i informacije o izvršenju okvirnih zakona

1.4.2019

Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2015)

1.4.2019

Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2015)

1.4.2019

Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2018)

1.4.2019

Informacija o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2018)

1.4.2019

Informacija o provođenju Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (2018)