Povelje interne revizije

11.6.2018

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja broj: 04-16-1-952-4/18 od 09.07.2018.godine; broj:13-16-5-1591/18; 28.06.2018.godine

6.6.2018

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine; broj: 04-16-1-313-1/18 od 20.06.2018; broj: 13-16-5-1475/18 od 14.06.2018.godine;

5.6.2018

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 10-02.3-2977-1/18 od 18.06.2018; broj:13-16-5-1390/18 od 05.06.2018.godine

5.6.2018

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika; broj: 03-16.1-22/18-11 od 09.07.2018.godine; broj: 13-16-5-1389/18 od 05.06.2018.godine

23.5.2018

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC; broj:DPA/01-02-5-1244/18; od 06.8.2018.godine; broj:13-16-5-1694/18 od 16.7.2018.godine