Javne nabavke

29.6.2020

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma za 2019. godinu

29.6.2020

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma za 2020. godinu

22.4.2020

Privremeni plan javnih nabavki za period april-juni 2020. godine

28.2.2020

Privremeni plan javnih nabavki za period januar-mart 2020. godine

8.8.2019

Privremeni plan javnih nabavki za period juli-septembar 2019. godine