Postupci javnih nabavki

4.3.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže -LOT 1

4.3.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga realizacije aktivnosti u okviru Eurydice mreže -LOT 2

28.2.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga organizacije dvodnevne radionice u okviru Eurydice mreže

3.2.2020

Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja i drugih u 2020. godini

3.2.2020

Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2020. godini